مرور رده

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی یکی از استان های شمال غربی ایران است. که از شمال با کشورهای آذربایجان و ارمنستان هم مرز است.و از شرق به استان اردبیل، از جنوب با استان زنجان و از غرب و جنوب غربی به استان آذربایجان غربی محدود می شود. مرکز استان آذربایجان شرقی تبریز است.