مرور رده

تهران

تهران یکی از استان های مرکزی ایران است، که مرکز آن پایتخت ایران نیز است، به همین دلیل مهمترین و پرجمعیت ترین استان محسوب می شود. این استان از شمال به استان مازندران، از غرب به استان البرز، از جنوب به استان قم و استان مرکزی، از شرق به استان سمنان محدود است.