مرور رده

هنر و موسیقی

به جرعت می توان گفت ایران مهد هنر و موسیقی در دنیاست. این سرزمین از دیرباز تربیت کننده بسیاری از هنرمندان مشهور است.