مرور رده

خراسان رضوی

خراسان رضوی استانی که نامش متبرک به نام امام هشتم شیعیان علی ابن موسی الرضا (ع) متبرک شده است خراسان از دیرباز سرزمینی پر آوازه که زادگاه مردمان بزرگی بوده است. هم اکنون مشهد مرکز استان خراسان رضوی است. این استان دیدنی ها و مراکز مذهبی و گدرشگری بسیاری را در خود جای داده است.