مرور رده

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی یکی از استان های شرقی ایران که از شمال با استان خراسان رضوی، از غرب با استان‌های یزد، اصفهان و سمنان، از شرق با کشور افغانستان و از جنوب با استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان در ارتباط است.