تماشا کنید:

دُرنـا TV

درنا TV تلاشی برای معرفی هرچه بهتر سرزمین زیبای ایران است. ما باور داریم ایران به قدری زیباست که با کوچک ترین تلاش ما تمام دنیا به زیبایی آن یققین پیدا خواهند کرد.