مرور رده

ایلام

استان ایلام یکی از استان‌های ایران است که در غرب ایران و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است. این استان از شمال با استان کرمانشاه، از شرق با استان لرستان، از جنوب با استان خوزستان و از غرب با کشور عراق در ارتباط است.