مرور رده

آذربایجان غربی

آدربایجان غربی در شمال غربی ایران واقع است. مرکز آن شهر تبریز و اغلب مردم آن آذری زبان (ترک) هستند. این استان از شمال با کشور های آذربایجان و ترکیه، از غرب با عراق و ترکیه از جنوب با استان کردستان و از شرق با استان های زنجان و آذربایجان شرقی در ارتباط است.