مرور رده

اردبیل

اردبیل یکی از استان های شمال غربی ایران ، به مرکزیت شهر اردبیل است. این استان از شمال با کشور آدربایجان، از غرب با استان گیلان، از جنوب با زنجان و از شرق با استان آذربایجان شرقی در ارتباط است. اغلب مردم این استان آذری زبان هستند.