مرور رده

شکم گردی

شکم گردی یکی از گونه های سفر است که با هدف لذت بردن از غذا ها و خوراکی های خاص هر مکان صورت می گیرد. شکم گردی را می توان معادل Gastronomy Tourism یا هما گردشگری غذایی دانست.