لباس محلی بانوان کرد کردستان

لباس محلی بانوان کردستان یکی از محبوب ترین و زیباترین پوشش های محلی است. البته نوع لباس محلی بانوان کرد کرمانشاه ، پوشاک محلی بانوان کرد آذربایجان غربی و لباس محلی بانوان کرد خراسان شمالی  با پوشاک محلی بانوان کرد کردستان متفاوت است.

پوشاک محلی بانوان کرد این منطقه از کشورمان مشتمل بر ۱۱ جزء اساسی است.

 • کفش


تبلیغات | AD


کفش زنان در کردستان از تیماج الوان یا چرم خام ساخته شده، و عمدتاً طرحی ساده دارد که با نخ های رنگی به صورت رو دوزی شده تزئین شده است. پنجه ی کفش ها در لباس محلی بانوان کرد کردستان اندکی به بیرون برگشته است.

کفش سنتی زنان کردستان
کفش سنتی زنان کردستان
 • شلوار

شلوار در لباس محلی بانوان کرد کردستان در قسمت کمر و ساق های پا به صورت لیفه ای است و با بند در حدود مچ پا جمع می شود. البته انواع دیگری از شلوار پارچه های ساتن و گلدار نیز مورد استفاده بانوان کرد قرار می گیرد.

لباس محلی بانوان کرد کردستان
لباس کوردی هوری
 • پیراهن

جنس پیراهن ها معمولاً از ابریشم دستباف یا پارچه ی نخی است. پیراهن ها در رنگ ها متنوع و مختلف هستند و به پولک های تزئینی گرد مزیین است.

 • زیر پوش

زیر پوش معمولاً از جنس پارچه ساده ی  جلوار تهیه می شود. زیر پوش تا پشت پا امتداد دارد و آستین های بلند تا مچ دست دارد.

97 | لباس محلی بانوان کرد • درناتریپ ✈️

 •  جلیقه

جلیقه ها از جنس مخمل و رنگ های بسیار متنوع است. جلیقه ها به یراق های پهن، نوار، پولک، و سکه های بسیار زیاد مزیین شده است.

 • قبا

قبای بانوان کردستان تمام قد است و بر روی پیراهن پوشیده می شود. قبا دارای جیب هایی در قسمت پایین بوده. و در طرفین دامن چاک دارد

لباس محلی بانوان کرد

 • یَل

یل شبیه به کت است. بانوان کردستان گاهی از اوقات از یل استفاده می کنند.

 • دستمال سه گوش تزئینی

این دستمال از جنس توری در رنگ های مختلف و به صورت سه گوش دوخته می شود. که مزیین به نقوش هندسی با نخ طلایی هستند. که بر روی شانه ها و بازو ها گذاشته می شود.

عمامه در پوشاک محلی بانوان کرد

 • عمامه

عمامه در پوشاک محلی بانوان کرد از دو قسمت تشکیل شده: کلاهی کوتاه که پولک دوزی شده و مقداری پارچه ی مشکی که روی کلاه کشیده می شود و دنباله ی آن در پشت سر آویزان می شود.

99 | لباس محلی بانوان کرد • درناتریپ ✈️

 • سر بند

سر بند معمولاً از پارچه ی ابریشمی با زمینه ی سیاه و گل های زرد و سفید تشکیل می شود. و بستن آن بستگی به سلیقه ی بانوان دارد.

 

 • روسری

روسری از جنس پارچه های توری و در رنگ های متنوع است و با پولک های ریز تزئین می شود.

منبع کتاب آشنایی با لباس ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران
پیام بگذارید