باغ شاهزاده ماهان، تجسم بهشت در کویر

باغ شاهزاده ماهان، باغی زیبا و مصفایست که با بیش از یک قرن قدمت و پیشینه تاریخی، در دامان کوه‌های سر به فلک کشیده تیگران آرمیده و چشم و چراغ باغ‌های کنونی ایران به شمار می رود به سال 1297 ه.ق به وسیله عبدالحمید میرزافرمانروا ناصرالدوله شاهزاده قاجار بنا گردید. این باغ دارای دو عمارت دو اشکوبه در قسمـت غرب و شرق اسـت و حوضها و فواره‌های متعدد، این دو عمارت را به هم ارتباط می دهد. حمام کوچکی نیز درضلع جنوبی باغ وجود دارد که با برداشتی از حمام گنجعلی‌خان احداث شده‌است. درختان سربه فلک کشیده، داستانهای بسیاری از روزگاران گذشته به یاد دارند.
منبع خبرگزاری میراث آریا
پیام بگذارید