کلوت‌؛ اثری هنری از باد

کلوت برجستگی‌هایی هستند که بین شیارهای U شکل در کویر ایجاد شده‌اند. این اشکال در حدود هزاران سال قبل طی فرسایش بر اثر باد و یا آب شکل گرفته‌اند. این کلوت‌ها نمونه‌‌ای بینظیر در جهان به شمار می‌آیند که گردشگران زیادی از اقسا نقاط جهان برای بازدید به ایران می کشاند.

منبع خبرگزاری میراث آریا
پیام بگذارید