ویدئو؛ طبیعت لرستان از دید هلی شات

شاید باور نکنید ولی این ویدئو از طبیعت سرسبز در بهار یا تابستان ضبط نشده بلکه طبیعت لرستان در فصل زمستان است.

خواندن این نوشته ها توصیه می شود

ویدئو: مسعود بیرانوند

منبع اینستاگرام مسعود بیرانوند
پیام بگذارید