افزایش عجیب قیمت بلیط هواپیما با حکم دیوان عدالت

نرخ بلیط هواپیما با حکم دیوان عدالت افزایشی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حکم جدید دیوان عدالت در رابطه با سلب اختیار از وزارت راه برای قیمت‌گذاری بلیط هواپیما گفت:

ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم و متاسفانه با حکم جدید دیوان عدالت شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیط هواپیما هستیم.


تبلیغات | AD


مهرداد بذرپاش در نشست خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم در رابطه با حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیار از وزارت راه در قیمت‌گذاری بلیط هواپیما گفت:

متاسفانه اتفاق تلخی که در روزهای گذشته رخ داده است، دیوان عدالت اداری با استناد به احکام برنامه پنجم توسعه رای را صادر کرده که بر اساس آن از وزارت راه برای قیمت‌گذاری بلیط هواپیما سلب اختیار شده است.

وی گفت:

ما امروز برنامه ششم توسعه را هم پشت سر گذاشته‌ایم و در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه هستیم و استناد به احکام برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی که در برنامه هفتم هستیم، دور از انتظار است.

وزیر راه و شهرسازی افزود:

امروز حدود ۶ سال از برنامه پنجم گذشته است و متاسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیط هواپیما هستیم. ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم؛ چراکه وظیفه دولت ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است.

منبع خبرگزاری ایسنا
پیام بگذارید